خرید و فروش میز بیلیارد

میز بیلیارد | خرید و فروش میز بیلیارد | خدمات نصب و تعمیر | مشاوره در زمینه ی خرید میز بیلیارد و راه اندازی باشگاه

خدمات نصب و تعمیر

میز بیلیارد | خرید و فروش میز بیلیارد | خدمات نصب و تعمیر | مشاوره در زمینه ی خرید میز بیلیارد و راه اندازی باشگاه

 مشاوره در زمینه ی خرید میز بیلیارد و راه اندازی باشگاه

میز بیلیارد | خرید و فروش میز بیلیارد | خدمات نصب و تعمیر | مشاوره در زمینه ی خرید میز بیلیارد و راه اندازی باشگاه

 و فروش میز بیلیارد

میز بیلیارد | خرید و فروش میز بیلیارد | خدمات نصب و تعمیر | مشاوره در زمینه ی خرید میز بیلیارد و راه اندازی باشگاه

sport
 مشاوره در زمینه ی خرید میز بیلیارد و راه اندازی باشگاه

نصب میز بیلیارد ایت بال توسط نصاب میز بیلیارد

 • جنس چوب
 • ابعاد 8 فوت
 • مدل اسپرت

میز8 فوت چهار پایه | ضخامت سنگ 3 سانتی متر| ساخت کشور ترکیه منتاژ ایران | پاکت چرمی | میز همراه با دو عدد چوب بازی,گچ,توپ,مثلث,پارچه به رنگ دلخواه

Royal
میز بیلیارد

نصب میز بیلیارد 8 فوت

 • جنس چوب
 • ابعاد 8 فوت
 • مدل سلطنتی

پایه منبت سلطنتی ساخت کشور تایوان | 4 پایه | 8 فوت | سنگ سه تیکه | ضخامت سنگ 3سانتی متر سنگ | ایتالیایی پاکت چرمی | میز همراه با دو عدد چوب بازی , گچ , توپ , مثلث , پارچه به رنگ دلخواه

classic
ب میز بیلیارد 8 فوت

نصب میز بیلیارد ایت بال توسط نصاب میز بیلیارد

 • جنس چوب
 • ابعاد 8 فوت
 • مدل کلاسیک

پایه منبت سلطنتی ساخت کشور تایوان | 4 پایه | 8 فوت | سنگ سه تیکه | ضخامت سنگ 3سانتی متر سنگ | ایتالیایی پاکت چرمی | میز همراه با دو عدد چوب بازی , گچ , توپ , مثلث , پارچه به رنگ دلخواه

royal
ب میز بیلیارد 8 فوت

نصب میز بیلیارد ایت بال توسط نصاب میز بیلیارد

 • جنس چوب
 • ابعاد 8 فوت
 • مدل سلطنتی

پایه منبت سلطنتی ساخت کشور تایوان | 4 پایه | 8 فوت | سنگ سه تیکه | ضخامت سنگ 3سانتی متر سنگ | ایتالیایی پاکت چرمی | میز همراه با دو عدد چوب بازی , گچ , توپ , مثلث , پارچه به رنگ دلخواه